Προσχολική Αγωγή στο ΕΚΠΑ

Παιδικοί Σταθμοί & Νηπιαγωγείο

Α΄ Παιδικός Σταθμός

"Αγάπη για το παιδί"

Αγάπη για το Παιδί

Β΄ Παιδικός Σταθμός

"Μικρά Χαμόγελα"

Μικρά Χαμόγελα

Νηπιαγωγείο-ΕΑΔΠΠΑ

Για προνήπια 4 - 5 ετών
και για νήπια 5 - 6 ετών

Προνήπια & Νήπια

Το Νηπιαγωγείο ΕΑΔΠΠΑ εξασφαλίζει την συνέχιση της μαθησιακής εμπειρίας και ολοκληρώνει την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς του ΕΚΠΑ.

Ενθαρρύνοντας κάθε μικρό εξερευνητή

Αποστολή των Παιδικών Σταθμών & του Νηπιαγωγείου, που λειτουργούν υπό την αιγίδα και ευθύνη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα οποία στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

img
img
img
img
img
img
img
img
img