Επιλέξτε Παιδικό σταθμό για να δείτε τις μεθόδους διδασκαλίας του

Μέθοδοι διδασκαλίας Α' Παιδικού σταθμού

img
img
img
Β_παιδικός_12
Β_παιδικός
img
Β_παιδικός_18

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών και εφαρμόζεται με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Στόχοι του Παιδαγωγικού προγράμματος:

Η ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών με έμφαση στην αυτονομία και στην ενδυνάμωσή τους μέσα στην ομάδα.

Βιωματική μάθηση μέσα από την επαφή των παιδιών με ποικίλα υλικά, τα οποία γνωρίζουν χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις (μυρίζω-αγγίζω-βλέπω).

Απόκτηση γνώσεων μέσα από το παιχνίδι με αβίαστο και δημιουργικό τρόπο.

Σεβασμός στο συνάνθρωπο, στην ομάδα και στο περιβάλλον γενικότερα.

Ανάπτυξη κρίσης, λογικής σκέψης, φαντασίας και δημιουργικότητας.

Ειδικότερα…

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν και σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού (προσωπικότητα, ικανότητες, τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, πολιτισμική κληρονομιά) και την αναδεικνύουν με θετικό τρόπο, διευκολύνουν δηλαδή κάθε παιδί να αναγνωρίσει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά και των άλλων παιδιών της ομάδας. Ενθαρρύνουν συνεχώς τα παιδιά να αυτοεξυπηρετούνται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να εκφράζουν απορίες, ιδέες, επιθυμίες και συναισθήματα και να διατυπώνουν ερωτήσεις. Προτείνουν δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των παιδιών οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν πρόκληση για τις ικανότητες τους, χωρίς όμως να τις υπερβαίνουν ώστε να απογοητεύονται. Υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειές τους, τις επιδοκιμάζουν και δείχνουν ενθουσιασμό γι’ αυτές. Είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι όταν προσπαθούν να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις. Αφιερώνουν χρόνο για να αλληλοεπιδράσουν και να συζητήσουν με κάθε παιδί. Μοιράζονται συγκεκριμένες επιτυχίες των παιδιών με τις οικογένειές τους (π.χ. σε ατομικές συναντήσεις παρουσιάζουν τον ατομικό φάκελο, ή στέλνουν στο σπίτι φωτογραφίες από την τάξη με περιγραφή για τη δράση του παιδιού).

Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Μέσα από το πρίσμα της ενσυναίσθησης και σεβόμενοι το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και υλοποιούν  δραστηριότητες σχετικές με:

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, μέσα από μικρά πειράματα, εξορμήσεις στη φύση, και αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει.

Στο πλαίσιο της μαθησιακής αυτής περιοχής τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως ο χώρος και το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος, ο πολίτης, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, μέσα από την επεξεργασία θεμάτων που πηγάζουν από την αλληλεπίδραση τους με τον κόσμο που τα περιβάλλει, τα παιδιά αναπτύσσουν και δοκιμάζουν ικανότητες όπως η λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η αποτελεσματική επικοινωνία με διάφορους τρόπους και η συνεργασία με τους άλλους. 

Η «Γλώσσα» δομείται με βάση τις δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη:

α) κατανόηση προφορικών κειμένων
β) παραγωγή προφορικού λόγου

Η μαθηματική εκπαίδευση δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Τα παιδιά συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες μαθηματικών, όπως ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχήσεις και αντίληψης της θέσης των αντικειμένων και του εαυτού τους.

Η καλλιτεχνική έκφραση υλοποιείται με ποικίλα υλικά και ερεθίσματα. Τα παιδιά ακούν, αγγίζουν, αισθάνονται, συνθέτουν, δημιουργούν.

Β_παιδικός_6
img
img
img
img
Β_παιδικός_14
img
img
img
img

Φυσική Αγωγή

Εφαρμόζουμε τη Φυσική Αγωγή στο σχολείο μας σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αντιμετωπίζουμε το κάθε μαθητή σαν ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο μάθησης. Η συνεργασία μας με του γονείς είναι συνεχής, έτσι ώστε αυτοί να ενθαρρύνουν το παιχνίδι μετά το σχολείο, να ελέγχουν το χρόνο που περνά το παιδί μπροστά στις οθόνες και να είναι θετικά μοντέλα συμπεριφοράς σε θέματα υγείας, με έμφαση την υγιεινή διατροφή και την κίνηση. Η εκπαίδευση μας είναι βασισμένη στα κριτήρια (standards) της φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής αναγνωρίζει:

· τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά
· τι πρέπει να είναι ικανά να κάνουν,

έτσι ώστε να παρέχουμε τις αναπτυξιακά κατάλληλες κινητικές δραστηριότητες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα φυσικής αγωγής περιλαμβάνει:

I. κινητικά στοιχεία: περιλαμβάνονται οι βασικές κινητικές δεξιότητες (στατικές, χειρισμού, μετακίνησης) και η φυσική κατάσταση (υγεία-επιδεξιότητα),
II. γνωστικά στοιχεία: περιλαμβάνονται η αντιληπτικο-κινητική μάθηση και η μάθηση εννοιών,
III. Κοινωνικο-συναισθηματικά στοιχεία: περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της αυτοεικόνας και της θετικής κοινωνικοποίησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες ανάπτυξης και μάθησης για το παιδί της προσχολικής ηλικίας καθώς και προγράμματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, οργανώνουμε το μάθημα της φυσικής αγωγής και σχεδιάζουμε τα καθημερινά μας μαθήματα με σεβασμό και σε αρμονία με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. Πολύ συχνά προσεγγίζουμε τους στόχους μας με μαθησιακούς στόχους και δραστηριότητες από όλα τα προγράμματα του σχολείου (Μουσική, Μαθηματκά, Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών…).

Σκοπός μας είναι μία δια βίου εμπλοκή του μικρού παιδιού με την κίνηση μέσα από τη διασκέδαση και τη θετική εμπειρία της συμμετοχής!

Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής: Παρασκευή Κωνσταντίνου

img
img
img
img
img
IMG-9912_εξωτερικό_Α_παιδικός

Δράσεις &

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το πρόγραμμά μας εμπλουτίζεται με δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν, ώστε οι μικροί μας φίλοι γρήγορα να αγαπήσουν το σχολείο και να ανθίσουν μέσα σε αυτό.   

περίπατοι στο δάσος, κηπουρική στον κήπο του σχολείου κτλ.

Ντυνόμαστε μάγειρες και μετράμε, ζυγίζουμε, πλάθουμε, ψήνουμε και απολαμβάνουμε τις δημιουργίες μας.

Μία φορά την εβδομάδα η τάξη μας μεταφέρεται στην ύπαιθρο και οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον.

Επίσκεψη θεατρικών ομάδων στο χώρο μας.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα.

Αθλητική εκδρομή στο τέλος της σχολικής χρονιάς με στόχο κάθε φορά τη γνωριμία ενός αθλήματος.

Διοργάνωση σχολικών εορτών ( Χριστούγεννα, Απόκριες, Καλοκαίρι, Εθνικές επέτειοι κτλ)

Παρακολούθηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των παιδιών (τρύγος, κυκλοφοριακή αγωγή κτλ)

Διοργάνωση εκδηλώσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα (bazaar).

Δανειστική βιβλιοθήκη.

Επίσκεψη παιδοοδοντιάτρων του ΕΚΠΑ στο χώρο του σχολείου, για εξέταση και ενημέρωση των παιδιών για τη σωστή στοματική υγιεινή.

Ιατρική παρακολούθηση

Η Παιδίατρος εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού και καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών.

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Παιδικού σταθμού

Ωράριο
Δραστηριότητα
08:00 – 09:15
Yποδοχή μαθητών/τριών – Ελεύθερο παιχνίδι
09:15 – 10:00
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 
10:00 – 10:30
Πρόγευμα
10:30 – 11:15
Πρωινό Διάλειμμα
11:30 – 12:15
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
12:30 – 13:00
Μεσημεριανό Γεύμα
13:00 – 13:10
1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
13:00 – 14:00
Μεσημεριανή Ξεκούραση
14:00 – 14:30
Ελεύθερο παιχνίδι -2η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
(Από την μεσημεριανή ξεκούραση και μετά , όποιος γονέας επιθυμεί, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί του)
14:50 – 15:15
Απογευματινό Γεύμα
15:30 – 17:00
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και παράλληλη Αποχώρηση