Απλώνω Ευτυχία

Μέσα από τη συμμετοχή του Β΄ Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ στη δράση «Απλώνω Ευτυχία», τα παιδιά προσδιόρισαν τις έννοιες της ευτυχίας, της ευγνωμοσύνης και του εθελοντισμού...