Ανακοινώσεις: Β' Παιδικός (2021-2022)

Φωτοσύνθεση- Τα φυτά μαγειρεύουν!

Στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος : «Πλανήτης Γη – Δασικό οικοσύστημα», εμείς τα Μικρά Προνήπια αποκτήσαμε γνώσεις για το φυτικό βασίλειο του Πλανήτη μας και μέσα από το παιχνίδι, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την δραματοποίηση, τις προβολές στον υπολογιστή, τις κατασκευές και την ελεύθερη έκφραση στην ζωγραφική ανακαλύψαμε τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας:

  • Πώς διατηρούνται ζωντανά τα φυτά;
  • Τα φυτά μαγειρεύουν ;
  • Ποια υλικά χρειάζονται για να φτιάξουν το φαγητό τους;(Φως από τον ήλιο, διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και νερό από τη γη).
  • Πώς το λένε το φαγητό τους; (γλυκόζη)

Ανακοινώσεις